Prislista - IP-telefoni

Prislista KTV bredbandstelefoni

Alla priser är inklusive moms. Angivna priser gäller tills vidare. Samtalsavgifter faktureras i efterskott. Fasta avgifter och abonnemang faktureras i förskott för kommande månad.

Fasta avgifter

Anslutningsavgift
125 kr
Månadsavgift
49 kr
Portering av telefonnummer* 
150 kr

* Om du vill flytta ditt nuvarande telefonnummer till KTV   

Samtal inom Sverige

Pris/min mån-fred 8-18

Pris/min kvällar/helger

Till KTV bredbandstelefonikunder
0 kr
0 kr
Till övriga inom fasta nätet
0,13 kr
0,13 kr
Betalsamtal + kostnad från tjänsteleverantören
0,13 kr
0,13 kr
Mobilsamtal
1,55 kr
1,25 kr

För varje samtal debiteras en uppkopplingsavgift på 0,50 kr, uppkopplingsavgift till betalsamtal 0,60 kr. Samtal till Ip-telefoner i KTVs nät är helt kostnadsfria.

Samtal till utlandet - se separat sida