Ekonomi

Köpings Kabel-TV AB är ett helägt dotterbolag till Köpings Bostads AB. Våra siffror framgår av KBABs Årsredovisning, se här nedan.

Det går också bra att kontakta oss på telefon, ekonomichef Linda Ohlsson tel 0221-25014 eller marknadschef Lena Ekman 0221-25033.

Klicka här för att läsa årsredovisning 2017 digitalt.

VD har ordet

Vi har under året fokuserat på social hållbarhet i olika former.

TRYGGHETSSKAPANDE
Vi har fortsatt arbeta med trygghetsskapande åtgärder, bland annat genom Brottsförebyggande rådet. Förutom trygghetsvandringar och fortsatt  satsning med förbättrad belysning i våra områden så har vi i vissa bostadsområden satsat mer på att nå människor med annan kulturell bakgrund genom boinflytandemöten.

SOMMARJOBB
Under sommaren hade vi extra många sommarjobbare hos oss. Det var cirka 40 ungdomar mellan 16-18 år som främst hjälpte till med att hålla rent och snyggt i områdena. Ungdomarna trotsade regnet och utförde utomhusarbeten med bland annat städning och ogräsrensning. När regnet gjorde uppehåll oljade de in utemöbler samt utförde enklare reparationer.
 
Vi är glada över att ha haft dessa ungdomar hos oss och för de flesta av dem har det varit deras första kontakt med arbetslivet. Förhoppningsvis har vi som arbetsgivare även bidragit till deras utveckling mot vuxenvärlden, framförallt är det nyttigt  att ungdomar med olika bakgrund möts och får arbeta tillsammans.

INNANFÖRSKAPSLINJEN
2017 arbetade vi fram ett projekt som innebär att personer ska kunna erhålla praktik inom KBAB-koncernen. Vi har en stor bredd av yrken, alltifrån fastighetsskötare, lokalvårdare, reparatörer, ekonomer till nätverkstekniker med mera, totalt ett 20-tal yrkesområden.  Vår förhoppning är att vi ska kunna ta emot cirka 30 praktikanter om året som får praktisera i tre månader inom ett yrke med handledning. Eftersom våra samarbetspartners Arbetsförmedlingen och kommunen ingår i projektet är tanken att den som praktiserat hos oss ska kunna fortsätta med utbildningar om intresse för yrket uppstått.

BOSTADSMARKNADEN OCH NYPRODUKTION
I början av året startade vi nyproduktionen av Hake etapp  2 med totalt 61 hyreslägenheter fördelade i två sexvåningshus. När vi släppte lägenheterna för uthyrning i slutet av november 2017 fick vi 202 intresseanmälningar på 7 dagar, efterfrågan är med andra ord fortfarande hög.

KÖPINGS KABEL-TV AB
Vi ser en fortsatt god efterfrågan på våra tjänster och under 2017 var nettotillskottet drygt 600 kunder enbart på bredbandssidan. Cirka 800 hushåll valde under året att ansluta sig via fiber, både nya och redan befintliga kunder. Ekonomin är fortsatt god och omsättningsmässigt har vi de senaste tre åren vuxit med i genomsnitt 6 % per år.

KBAB 100 ÅR
100-årsfirandet gick av stapeln den 26 augusti då vi bjöd in till kalas i strålande sensommarsol. Olika artister uppträde och Hagateatern minglade i tidstypiska kläder. Vi invigde också vår jubileumsutställning och bjöd på historiska rundturer med buss i våra områden, även vår 100-årsskrift delades ut. Utställningen hölls öppen på fredagar och lördagar fram till 31 oktober. Cirka 1 300 personer besökte utställningen och vi fick mycket medial uppmärksamhet.

Väl mött, Köping i februari 2018
Peter Landin, VD

 Äldre årsredovisningar