Om företaget

Historia

Vår ägare, Köpings Bostads AB, insåg redan i mitten av 1980-talet att bolagets hyresgäster borde ges möjlighet att ta del av de nya satellitkanaler som då började distribueras via olika kabel-TV-nät. Utbyggnaden av de svenska kabel-TV-näten koncentrerades då i första hand till de större tätorterna, vilket innebar att Köping, som inte var tillräckligt kommersiellt intressant, kom att hamna långt ner på prioriteringslistan. I detta läge bestämde sig Köpings Bostads AB, efter samråd med kulturnämnd och kommunstyrelse, att i egen regi bygga det kabel-TV-nät som därefter byggts ut till ett komplett stadsnät. Till skillnad mot flertalet stadsnät i landet har Köpings stadsnät byggts utan vare sig kommunala-, statliga-, eller EU-medel.

Successivt har också ett stort antal privata hyresvärdar och villaägare anslutits till Köpings stadsnät och Köpings Bostads AB beslöt år 1991 att överföra hela verksamheten till ett helägt dotterbolag och Köpings Kabel-TV AB bildades.

I början av 1990-talet påbörjades försök och experiment med dataöverföring över kabel-TV-nät mellan Köpings kommuns minidator AS400, med överföringshastigheter på 64 kbit/s. I mitten av 1990-talet utökades försöket att omfatta även kommunikation för privatpersoner av det då ganska okända Internet. Försöket slog väl ut och de första externa Internetkunderna anslöts omkring 1995.

Efterfrågan på denna tjänst exploderade under 2001 och vi ser ännu ingen avmattning trots att vi nu har en anslutningsgrad på nästan 50%. Vi har nu 8 anställda som arbetar direkt med kabel-TV-verksamheten, 5 tekniker och 2 administratörer. Vi köper också administrativa tjänster från våra moderbolag.

Företagets säte finns i Köping. Organisationsnummer: 556416-0769