Teknikfrågor

Vilka parametrar ska jag använda när jag behöver göra en kanalsökning?

Följande parametrar kan man behöva fylla när man gör en kanalsökning:
Startfrekvens: 314 MHz (Eller 314000kHz)
Modulation: 64QAM
Symbolrate: 6875
Nätverksid: 41001 (eller nätverk: på)

Digitalbox, CA-modul och programkort

Köpings Kabel-TV AB har sedan införandet av ett eget krypteringssystem använt sig av två parallella system vad gäller programkort och CA-moduler.
Man har dels kunnat använda sig av Conax-kort/CA-moduler men även ett system som går under namnet CryptoGuard har använts. Anledningen till att Conax valdes initialt var att det inte fanns något annat system som uppfyllde de krav vi hade då.

Köpings Kabel-TV har nu fått indikationer på att vi i framtiden kommer att få ökade krav på oss vad gäller kryptering/säkerhet och de ökade kraven kommer att innebära att endast CryptoGuard-systemet är det som kommer att kunna leva upp till dessa krav. Köpings Kabel-TV kommer framledes endast att tillhandahålla kort som är anpassade för CryptoGuard.

Vid köp av ny digitalbox eller ny CA-modul är det viktigt att du som konsument därför väljer en CA-modul eller en digitalbox med stöd för CryptoGuard. Rådgör alltid med din lokala radio- och tv-handlare innan du investerar i ny utrustning.

Standarden DVB-C

En CA-modul är helt enkelt en korthållare som programkortet placeras i. CA-modul används framförallt i TV-apparater med inbyggd digitalbox. CA-modulen installeras i sin tur direkt i TV-apparaten på en för ändamålet avsedd plats. (Se bruksanvisning till din TV)

Vad tillhandahåller Köpings Kabel-TV AB?

Köpings Kabel-TV AB tillhandahåller endast programkorten. Digitalboxar och CA-moduler handlar du hos någon av de lokala radio- och TV-handlarna.

Jag har ett Conax-kort som slutat fungera, vad gör jag?

Vi har ett begränsat antal Conax-kort kvar och kort som slutat fungera byter vi tillsvidare ut kostnadsfritt.

Jag har köpt ny digitalbox med stöd för CryptoGuard men har ett gammalt kort som tidigare satt i en Conax-box, vad gör jag?

Vi byter ut ditt programkort utan kostnad till ett kort med stöd för CryptoGuard. Du kan även välja att betala en startavgift för ditt nya kort på 250 kr och kan då behålla din gamla box med ditt gamla kort. Observera att det gamla systemet dock kommer att fasas ut så småningom.

Jag har köpt ny CA-modul med stöd för CryptoGuard men har ett gammalt kort som tidigare satt i en Conax CA-modul, vad gör jag?

Se svaret på föregående fråga.