Kanalplan Digitalt utbud

Basutbud Digitalt

* Vi har krypterat sändningarna för delar av det digitala basutbudet, vilket innebär att man måste ha ett programkort för att se kanalerna TV3, Kanal 5, TV8, TV10, TV11, Sjuan, TV12 samt TV4 Fakta digitalt. Korten kostar 250 kr/st.

Följande gäller för att kunna se på Digital-TV:

För att få in vårt digitala basutbud måste nedanstående parametrar fyllas i.

Parametrar som man behöver fylla i vid kanalsökning är:
Startfrekvens: 314 MHz
Modulation: 64QAM
Symbolrate: 6875
Nätverksid: 41001

Digital-TV-boxen ska vara avsedd för kabelnät och följa standarden för DVB-C. Vi rekommenderar att du köper din box hos någon av de lokala radio- och tv-handlarna som är väl insatta i hur vårt nät fungerar och vilka boxar som uppfyller våra krav. Digitalboxen skall stödja krypteringsstandarden Cryptoguard.