Inkoppling av villor via fiber

Priser för inkoppling av villor via fiber i Köping

Normalpris: 7.495 kr.
Gäller när kabel/rör finns vid tomtgränsen.
Månadskostnad Basutbud: 140 kr.

Om du redan är kund hos oss och bor i en villa som redan är ansluten till kabel-TV nätet via koaxialkabel betalar du endast en uppgraderingskostnad om 3 995 kr för fiberinstallationen.

Komplettera med Internet.
Månadskostnad: Från 240 kr.

Komplettera med IP-telefoni.
Anslutningsavgift: 125 kr
Månadskostnad: 49 kr samt samtalsavgifter

Ansvarsfördelning vid villainstallation

Köpings Kabel-TV AB's ansvar:

  • Schakta och förlägga kanalisation fram till tomtgräns
  • Förlägga fiberkabeln
  • Håltagning i fastighet för indragning av fiber
  • Kontroll och verifiering av signal efter installation

Fastighetsägarens ansvar:

  • Grävning från tomtgräns och fram till huset (ca 50-60 cm djupt)
  • Meddela var på huset håltagning ska göras för indragning av fiberkabeln. Innanför vägg där håltagningen utförs kommer anslutningen att avslutas med en fiberkonverterare. Till fiberkonverteraren ansluter sedan fastighetsägaren själv sitt TV-nät eller datanät, alternativt både tv- och datanät.
  • Se till att eluttag (220 V) finns i direkt anslutning (max 1 meter) till den plats där fiberkonverteraren ska monteras på väggen. Fiberkonverterarens fysiska egenskaper är Höjd: 20 cm, bredd: 23 cm, djup: 5 cm Vikt 1,8 kg
  • Bereda plats genom att flytta undan möbler mm för att underlätta installationen av fiberkonverteraren.

 

Här finner du en karta över områden som ska installeras med fiber