Vad gör jag om min uppkoppling är långsam?

Får du dåliga värden på Bredbandskollen ska du göra följande: 

  • Se till att datorn är direkt ansluten till modemet. Om du har ett eget nätverk via router så koppla ur den. Koppla sedan den dator du mäter med direkt till modemet med en nätverkskabel. Ditt modem måste göras strömlöst efter att du tagit bort eller anslutit routern för att du skall kunna surfa.
  • Kontrollera att kablarna till och från modemet är hela och utan synliga skador. Se över både antennkabeln mellan vägg och modem samt nätverkskabeln mellan dator och modem. Är antennkabeln skadad så kontaktar du kundservice för en ny sådan. Om din nätverkskabel är skadad så rekommenderar vi att du skaffar en ny på valfri datorhandel. Kontrollera att inga andra program på datorn använder din Internetanslutning. Avsluta alla andra program på datorn som använder anslutningen. Sådana program kan vara onlinespel, FTP-program, epostklienter och fildelningsprogram. Observera att programmen måste vara avslutade och inte endast minimerade. Välj Avsluta eller motsvarande i programmets meny för att stänga ned programmet helt.
  • Kontrollera att din dator inte är smittad av virus eller annan skadlig kod. Uppdatera ditt antivirusprogram med de senaste virusdefinitionerna och gör därefter en fullständig datorkontroll.
  • Kontrollera om möjligt uppkopplingshastigheten med en annan dator. Blir det dåliga mätvärden på endast en dator är det i den datorn som problemet sitter.

Efter att du vidtagit ovan föreslagna åtgärder vill vi att du testar din hastighet igen på http://www.bredbandskollen.se

WiFi

Det är inte alltid så enkelt med WiFi eller trådlösa nätverk. Eftersom allt fler kopplar upp sig via WiFi försöker vi reda ut begreppen något.

Trådlöst nätverk över 2.4GHz eller 5GHz
Trådlösa nätverk är något som har funnits länge och som används av allt fler. Länge har dessa befunnit sig på 2.4 GHz-bandet vilket innebär att det nu finns många nätverk som använder det. Med många nätverk i samma område eller bostadshus som ska få plats blir det trångt, och det ger lägre hastigheter och sämre räckvidd eftersom nätverken ofta sänder på samma kanal. Dessutom finns det trådlösa telefoner, så kallade DECT-telefoner, mikrovågsugnar och annat som kan störa på frekvensen. Tänk på att placera ditt modem och din trådlösa router så långt från dessa som möjligt. Murstockar, ventilationstrummor och tjocka väggar kan också hindra signalerna att nå fram till din dator, surfplatta eller telefon.

Med 5 GHz-bandet tillkommer fler kanaler som skapar större utrymme och ger mer plats för fler nätverk inom samma område. Det är mindre risk att nätverken krockar eller stör varandra. Det ger även möjlighet till högre hastigheter och är mindre känsligt för störningar. Trådlösa nätverk på 5 GHz har en något kortare räckvidd, men täcker i de allra flesta fall en normal bostad utan problem. Tänk på att både router och nätverkskort måste ha stöd för frekvensen. Om du har svårt att få täckning i hela hemmet, kanske du behöver köpa till en repeater för att försärka signalen. Du hittar dem i de flesta elektronikbutiker och de kostar från några hundralappar och uppåt.

802.11b/g/n/ac
Allt eftersom de trådlösa nätverken förbättras så tillkommer nya standarder. En tidig standard var 802.11b som möjliggjorde 11 Mbit/s, därefter kom 802.11g med 54 Mbit/s och sedan vidare till 802.11n med teoretiska hastigheter på 600 Mbit/s. Den senaste tekniken är nu 802.11ac som möjliggör över 1 Gbit/s trådlöst. Men tänk då på att dessa hastigheter är i teorin, och är svåra att uppnå i praktiken.

Det är en utveckling som följer den med krav på allt högre bandbredd i mobiltelefoner, datorer, surfplattor och andra uppkopplade enheter. När allt fler ansluter trådlöst behövs mer kapacitet för alla enheter.

802.11ac är den allra senaste tekniken och det finns än så länge ganska få enheter med stöd för detta, men fler är på väg.

Varför har routrar stöd för alla dessa olika versioner av trådlösa nätverk?
När en ny standard för trådlösa nätverk tillkommer så måste även de enheter som ska ansluta få stöd för denna. Det finns fortfarande många enheter med stöd för äldre versioner och även dessa måste kunna ansluta. De allra flesta routrar med trådlösa nätverk har stöd från 802.11b och senare just av den anledningen. De är alltså bakåtkompatibla.

Kan min dator begränsa hastigheten jag upplever?
Ja, så är det. Din dators hastighet och nätverksstöd ger en ganska omedelbar effekt på hastigheten du kan få ut. Om du använder trådlöst nätverk är det lätt att det begränsar hastigheten. Din router, dator och annan utrustning måste ha stöd för trådlösa nätverk med hastigheter som ligger över bredbandets hastighet. För att få ut maximal hastighet bör du alltså använda en nätverkskabel.

Men även om du använder en nätverkskabel får du inte per automatik ut maximal hastighet. Även nätverkskortet måste ha stöd för hastigheten och datorn i sig måste vara nog snabb för att kunna spara den stora mängd data som skickas.

Du kan kolla vilken hastighet du får på bredbandskollen.se. Tänk på att du bör ha den senaste versionen av din webbläsare för att få ett så korrekt mätvärde som möjligt. Mät gärna flera gånger för att få ett rättvist värde.

Vad är det för skillnad mellan 2,4 GHz och 5 GHz?

Den nya standarden 802.11ac fungerar enbart på 5 GHz, däremot fungerar även 802.11n på denna frekvens. Med 5 GHz får man oftast högre hastigheter då det finns mindre störningar i denna frekvens än i 2,4 GHz. Däremot är räckvidden kortare ju högre frekvens man använder, det vill säga 5 GHz-frekvensen har lägre räckvidd än 2,4 GHz.

Får jag samma hastighet när jag kör trådlöst som med en vanlig anslutning?

En trådlös uppkoppling kommer normalt inte upp i samma hastighet som när man kopplar upp sig via nätverkskabel. Detta beror på själva tekniken samt yttre påverkande faktorer.

Vilken maximal kapacitet en trådlös uppkoppling har beror på vilken teknik som används. De vanligaste teknikerna är 802.11g och 802.11n.

Förutom själva tekniken finns det andra faktorer som påverkar hastigheten i form av hinder som väggar och liknande samt störningsskällor som arbetar på liknande frekvenser, främst andra nätverk och mikrovågsugnar.

Ordlista

Kortfattad förklaring på vad orden innebär.

802.11
Ett protokoll, alltså en samling regler, som specificerar hur trådlösa nätverk fungerar och hur enheter i ett trådlöst nätverk kommunicerar med varandra. Den togs fram av organisationen IEEE, The institute of Electrical and Electronics Engineers i slutet av 90-talet. Protokollet kommer i olika varianter, b, g, n och ac. Den vanligaste varianten som används idag är n, men ac kommer i allt fler kundutrustningar.

Accesspunkt
För att ett trådlöst nätverk ska fungera så behövs en accesspunkt eller en trådlös router som enheter kan ansluta till. En accesspunkt fungerar som en brygga mellan trådlös och trådbunden kommunikation.

Brandvägg
En särskild dator eller programvara som kan installeras i en generell dator för att avvärja dataintrång på nätverksanslutna datorer. En nätverksbrandvägg ansluts mellan två eller flera nätverk, vanligen mellan Internet och ett privat nätverk. Den är vanligtvis placerad i anslutning till en router, eller så är den inbyggd i routern.

Dual band
Dual band innebär att den trådlösa signalen kan skickas i två olika frekvenser, 2,4 GHz och 5 GHz. 2,4 GHz-bandet är det vanligaste men 5 GHz ökar i omfattning.

Ethernet
En samling standardiserade metoder för att datorkommunikation via kabel med hög hastighet.

IP
Internet Protokoll. Det kommunikationsprotokoll (samling av regler) som används för överföring av information på Internet. IP-adress Eller IP-nummer är ett nummer som används som adress för enskilda datapaket. Varje apparat eller utrustning som ska kunna anges som adressat på internet måste ha en egen IP-adress.

LAN
Local Area Network. Lokalt nätverk.

MAC-adress
Media Access Control-address, är en adress som är unik för varje nätverksenhet som till exempel nätverkskort och kabelmodem.

Modem, eller kabelmodem
Utrustning som används för att koppla en dator till Internet. Används i vårt kabel-TV-nät och kopplas till antennuttaget.

NAT
Network Address Translation, "nätadressöversättning". Tekniken gör det möjligt att ansluta många datorer till en internetanslutning med en eller några gemensamma IP-adresser. NAT är en funktion som byggs in i den brandvägg eller router som ansluter till internet.

Router
En router är en nätverksenhet som kopplar samman flera lokala datornätverk och som dirigerar trafiken mellan dessa.

SSID
Service Set Identifier. Varje trådlöst nätverk har ett SSID som är ett namn på just det nätverket.

WEP
Wired Equivalent Privacy är en metod för skydd i ett nätverk. Denna anses nu vara en mindre säker metod och bör undvikas.

WiFi
Trådlöst lokalt nätverk. Kan också kallas WLAN.

WLAN
Wireless Local Area Network. Trådlöst lokalt nätverk. Kan också kallas WiFi.

WPA
WiFi Protected Access är en metod för skydd i ett nätverk. WPA2 är den senaste och är den metod som ger det starkaste skyddet och bygger på stark kryptering.