Uppsägning av Internet

En uppsägning av Internet ska anmälas i god tid till Köpings Kabel-TV. Uppsägningstiden är en kalendermånad. Ett abonnemang som sägs upp upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast en månad efter uppsägning.

Exempel: Lämnas uppsägning den 4 april upphör abonnemanget att gälla den 31 maj.

Fyll i din uppsägning i formuläret nedan eller ring vår kundtjänst.
Modem, strömkabel och koaxkabel lämnas tillbaka till kundtjänst vid abonnemangets upphörande. (Du behåller alltså utrustningen fram till det datumet Du har betalt för). Betalningsansvaret för abonnemanget avslutas först när ovanstående utrustning lämnas tillbaka.

Kundnr (*)

(Finns på fakturorna)


Personnummer (*)


Mobiltelefon (*)


Övriga frågor