Co-location - Priser

Priser för Server Co-location hos Köpings Kabel-TV AB

Månadshyra:

Rackmonterad utrustning* = 200 kr per U

*I priset inkluderas 1 TP-ansl samt 1 st 220 V.

Utrustning som ej är rackmonteringsbar måste installeras på rackhylla.
Desktop-datorer tillåts ej att placeras i serverhallen.

IP-adresser:

1 st publik IP-adress ingår, därutöver debiteras 50 kr/mån per extra IP-adress.

Kapacitet:

10/10 Mbit/s = 425 kr exkl. moms
100/100 Mbit/s = 625 kr exkl. moms
Övriga kapacitetsalternativ erhålls via offert.

Serverrummet är utrustat med avbrottsfri kraft och redundanta kylanläggningar.
Rökdetektering med tillhörande släcksystem finns också installerat. En driftlarmsanläggning finns installerad som tidigt ger oss indikationer om någonting är onormalt i serverrummet avseende temperatur, vattenläckage,
UPS:er, kylanläggning, eller rökdetekteringssystemet.
Loggning av alla in- och utpassager sker kontinuerligt samt att hallen är videoövervakad. Fysiskt tillträde till hallen erhålls dygnet runt året runt.

Avtalsvillkor

Avtalsvillkoren hittar du i en PDF-fil HÄR!